Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

HHNK_logo-staand_kleur_300dpi_grey_bck

Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is in het gebied ten noorden van het Noordzeekanaal verantwoordelijk voor:

– dijken: het beschermen van inwoners tegen overstromingen;
– water: de zorg voor voldoende en schoon oppervlaktewater;
– wegen: het beheer en onderhoud van plattelandswegen.

Een van onze belangrijkste taken is het zuiveren van afvalwater. Dit doen we met behulp van 15 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s), die samen ruim 100 miljoen m³ afvalwater per jaar verwerken. Deze enorme hoeveelheid te zuiveren afvalwater is voor een deel afkomstig vanuit huishoudens en bedrijven die zijn aangesloten op het rioleringstelsel. Het andere deel bestaat uit regenwater dat in het riool terecht komt. Het gezuiverde water wordt weer teruggegeven aan het oppervlaktewater.

Meer informatie vindt u op de website www.hhnk.nl.

Geplaatst in