Projectpartners

  • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
    Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is in het gebied ten noorden van het Noordzeekanaal verantwoordelijk voor: – dijken: het beschermen van inwoners tegen overstromingen; – water: de zorg voor voldoende en schoon oppervlaktewater; – wegen: het beheer en onderhoud van
  • Attero B.V.
    Attero, is een van de marktleiders in Nederland als het gaat om de verwerking van huishoudelijk afval. Uitgangspunt is het terugwinnen van grondstoffen en de productie van duurzame energie uit afvalstromen. Als innovatief bedrijf wil Attero zijn activiteiten uitbreiden waaronder
  • BWA B.V.
    Met zowel bewezen als innovatieve technologie zijn wij in staat om voor een groot aantal milieuvraagstukken een passende oplossing te bieden. Hergebruik van afvalstoffen en nuttige inzet van laagwaardige energie staan hierin centraal. Door onderzoek en samenwerking zoeken wij naar